Jaakko Niemelä
kuvataiteilija

Jaakko Niemelä on työskennellyt kuvataiteilijana 33 vuotta laajentaen ilmaisuaan grafiikasta tila-, valo- ja videoteoksiin. Hän on opiskellut Aalto Yliopiston Valon arkkitehtuuri- täydennyskoulutuskurssilla ja hyödyntää teoksissaan valaistussuunnittelijan ammattitaitoaan. Niemelä on tehnyt taiteellisia valaistussuunnitelmia arkkitehtien ja muiden suunnittelijoiden sekä vaimonsa kuvanveistäjä Helena Hietasen kanssa.

Laajan kansainvälisen ja kotimaisen näyttelytoiminnan lisäksi Niemelä on toteuttanut useita julkisia teoksia ja voittanut kutsutaidekilpailuja. Hän on koordinoinut Länsimetron ja Koneen Säätiön Lauttasaaren kartanon taidehankkeet sekä kuratoinut suomalais-baltialaisen nuorten taiteilijoiden näyttelyn.

Niemelän viimeaikaisten tilateosten keskeisiä elementtejä ovat olleet näyttelytiloihin toteutetut suurikokoiset rakenteet. Niiden lisäksi Niemelä käyttää teoksissaan materiaaleina videoprojisointeja, valoja, ääntä, usvakoneita, tietokoneanimaatioita ja moottoreita. Hänen teoksensa ovat esillä vain kerran kulloinkin kyseessä olevassa tilassa. Tila on aina teosten lähtökohta.

Teosten teemat ovat etenkin viime vuosina liittyneet Niemelällä henkilökohtaiseen suruun, jota hän käsittelee suhteessa laajempiin ilmiöihin kuten sotaan ja sen aiheuttamaan tuhoon tai kuolemaan. Teosten tilallinen kokemus on hyvin fyysinen ja suoraan tunteisiin vaikuttava, johtuen monista hänen käyttämistään elementeistä.

www.jaakkoniemela.com
www.hietanenniemela.com

taiteilijat

Rauman Konserttiyhdistys ry
Savelantie 3 F 50
00720 Helsinki

info@raumafestivo.fi
www.raumafestivo.fi