Festivo 2021

Tukijat


Kulttuurikuppila Brummi
Karjalankatu 15
26100 Rauma
www.brummi.fi


Käyttöauto Oy Rauma
Kairakatu 13
26100 Rauma
www.kayttoauto.fi


Musiikin edistämissäätiö
Pieni Roobertinkatu 16
00120 Helsinki
www.musiikinedistamissaatio.fi


Logistikas Rauma
Hakunintie 26
26100 Rauma
www.logistikas.fi


Lääkärikeskus Minerva Oy
Kalliokatu 4
26100 Rauma
www.laakarikeskusminerva.fiOpetus- ja kulttuuriministeriö
PL 29
00023 Valtioneuvosto
www.minedu.fi


Rauman kaupunki
Kanalinranta 3
26100 Rauma
www.rauma.fi


Rauman seurakunta
Kirkkokatu 2
26100 Rauma
www.raumanseurakunta.fi


Rauman Taidemuseo
Kuninkaankatu 37
26100 Rauma
www.raumantaidemuseo.fi


Silmäoptikot Palmu Oy
Kuninkaankatu 10
26100 Rauma
www.silmaoptikot.fi


Suomen Kulttuurirahaston
Satakunnan rahasto
PL 51
28101 PORI
www.srk.fi


Taiteen edistämiskeskus
PL 1001
00531 Helsinki
www.taike.fi


Teresia ja Rafael Lönnstömin kotimuseo
Syväraumankatu 41
26100 Rauma
www.lonnstrominmuseot.fi


Teollisuuden Voima Oyj
Olkiluoto 
27160 EURAJOKI
www.tvo.fi

Vakka-Suomen Nuorisosäätiö
Valtakatu 3 A
26100 Rauma
www.vakka-suomennuorisosaatio.fi


VMP-interior
Metallitie 4
26100 Rauma
www.vmp-interior.fi

Rauman Konserttiyhdistys ry
Käsityöläisentie 18 R 62
00750 Helsinki

info@raumafestivo.fi
www.raumafestivo.fi