Eero Grundström
äänitaide

Eero Grundströmin musiikilliset juuret ovat Rauman musiikkiopistossa, uteliaassa suhtautumisessa kaikenlaisiin ääniin, kotona soineessa Yle radio 1:ssä, ja omassa musiikilla leikkimisessä. Myöhemmin kävi ilmi että monilla varhaisilla omaehtoisen kiinnostuksen on hieno nimi kuten “konkreettinen musiikki” tai “improvisaatio”, ja niitä voi käyttää tärkeänä osana musiikkia. 

Monessa genressä viihtyvälle muusikolle valikoitui musiikilliseksi kodiksi kansanmusiikki, sieltä löytyi kaivattu moninaisuus ja tekemisen meininki. Tämä johti ammattiopintoihin Sibelius-Akatemian kansanmusiikin koulutusohjelmassa ja lopulta maisteroitumiseen vuonna 2008. 

Nykyään Grundströmin tärkeimpiä toimintaympäristöjä ovat omat, pitkäaikaiset yhtyeet ja duot: mm. huuliharppukvartetti Sväng, duo Maria Kalaniemi & Eero Grundström, Juuri & Juuri.

kuva: Pietari Purovaara

Elektroninen musiikki ja äänitaide ovat myös viime vuosina nousseet tärkeään rooliin: Suistamon Sähkö, Sähköpaimen sekä sarjakuvataiteilija Hanneriina Moisseisen kanssa tehty Kannas-teos. Myös Festivossa kuultava musiikki edustaa pyrkimystä löytää maastoja joissa kokeellinen elektroninen musiikki ja kansanmusiikki, musiikillinen ja ei-musiikillinen ääni kohtaavat. 

”Viihdyn monialaisissa rooleissa, eri kohdista katsominen auttaa löytämään sävyjä ja merkityksiä. Aiheet ja teemat liikkuvat teoksesta toiseen, saavat eri valotuksia ja ilmenemismuotoja. Pidän vuosia, jopa vuosikymmeniä, kestävistä yhteistöistä ja bändeistä. Nämä rakkaat kirkastavat ideani ja saattavat ne oikeille paikoilleen maailmaan. 

Osa töistäni on musiikkia, osa monitaiteellisia. En näe suurta eroa musiikin ja äänen välillä vaan kuulen äänet musiikkina. Joskus tekeminen laajenee liikkeelliseen suuntaan. Kansanmusiikki on kieleni, genrestä riippumatta. Vaalin muistinvaraisuutta ja asioiden muutoksessa oloa. Improvisaatio ja leikki ovat tapani tutkia ja löytää. 

Usein kone on orgaanisempi kuin orgaaninen.
 Joskus perinne onkin uusi uusi.
Arkaainen on avantgardea.” 

taiteilijat

Rauman Konserttiyhdistys ry
Käsityöläisentie 18 R 62
00750 Helsinki

info@raumafestivo.fi
www.raumafestivo.fi