Tarmo Thorström
videotaide & käsityöt

Tarmo Thorström (s. 1983) on raumalaisen pitsinnypläysperinteen soihdunkantaja ja uudistaja. Perinteistä ammentaen hän muovaa pitsiä ja nypläystä uusiin uriin käyttämällä epätyypillisiä materiaaleja, mittakaavoja ja aiheita. Pitsin soveltava käyttö on johdattanut hänet kehittämään tekniikkaa ja työvälineitä eteenpäin.

Thorströmin taiteessa päätekniikka on nypläys, mutta pitsit saavat ulkoasunsa myös valoprojisointeina, puuleikkauksina, maalauksina ja animaatioina. Koulutukseltaan hän on luokanopettaja (KM) ja käsityömestari.

taiteilijat

Rauman Konserttiyhdistys ry
Käsityöläisentie 18 R 62
00750 Helsinki

info@raumafestivo.fi
www.raumafestivo.fi