Raumalaisten ja raumalaislähtöisten, kulttuurialaa opiskelevien, sillä toimivien tai siitä kiinnostuneiden nuorten äänelle ja ajatuksille luodaan kaikupohja ottamalla heidät mukaan kamarimusiikkifestivaali Rauma Festivon tekemiseen. Elokuun toisella viikolla pidettävä 41-vuotias festivaali avaa 25.5.2024 avoimen haun, jonka kautta palkataan 2–4 alle 24-vuotiasta ”kulttuurikuiskaajaa”.

Taiteilijahaastattelut Tiktokissa, pötköttelykonsertti vaivalokuvareportaasi?

Avoimessa haussa nuoria yllytetään miettimään, millä osa-alueella sosiaalisesta mediasta vanhustyöhön, dokumentoinnista saavutettavuuteen, ympäristönäkökulmista taiteellisen sisältöön mukaan hakeva nuori tahtoo vaikuttaa. Toteutus voi olla esimerkiksi varjokonsertti, joka täydentää muutoin pois jäävän musiikillisen tai taiteellisen aukon. Myös syvällinen yleisötutkimus tai vaikkapa ensikertalaisten konsertteihin mukaan kutsuminen ja heidän kokemustensa dokumentoiminen, omasta konserttikokemuksesta nouseva kuva- tai mediataide tai perinteisempi musiikkijournalismi laajentaisivat festivaalin saavuttavuutta. Ytimessä on aito moniäänisyys.

Kesätyö ja kokemusta tapahtumatuotannosta

Mukaan valitut nuoret saavat palkan lisäksi koulutusta ja käytännön tukea festivaaliorganisaation jäseniltä. Oman projektin toteuttaminen on pääasia. Samalla tarjotaan mahdollisuus oppia, mitä kaikkea tapahtumatuottaminen sisältää. Tämä vahvistaa tulevien taiteilijoiden ja kulttuurialan ammattilaisten uskallusta koittaa omia siipiään ja pitää nykyisen, entisen tai tulevan kotikaupungin kulttuuritarjonta rikkaana, alati kasvavana ja muuntuvana.

Kulttuurikuiskaajien avulla taidetta kaikkien ulottuville

Kun nuoret kutsutaan näkemään, haaveilemaan ja suunnittelemaan, mitä he haluavat tuoda Rauma Festivoon, koko festivaalin konserteista ja tapahtumista saadaan entistä suuremmalle joukolle saavutettavia. Nyt ensimmäistä kertaa toteuttava hanke mahdollistuu Alfred Kordelinin säätiön Rauman rahaston ja Rauma Festivon yritysyhteistyökumppani Teollisuuden Voima Oyj:n tuella.

Linkki Kulttuurikuiskaaja-hakemuslomakkeeseen: https://forms.gle/cTywmwwpypA5SxNv6